HOITOTOIMENPITEET

Hampaiden hoitotoimenpiteet, kuten hampaiden paikkaaminen, karieksen hoitaminen, oikomishoidot ja hampaiden poistaminen.

Alkavaa kariesta, eli hammaskiilteen vaurioitumista, voidaan hoitaa pysäytyshoidolla, jolloin estetään karieksen eteneminen hammasluuhun, ja voidaan välttyä hampaan paikkaamiselta. Reikiintymisen alkuvaiheessa hampaan pinta voi kovettua uudestaan, mikäli se saadaan pidettyä puhtaana.

Pysäytyshoidossa omahoito on avainasemassa – hampaiden säännöllinen puhdistaminen, happohyökkäysten kontrollointi ruokailurytmin korjaamisella ja sokeripitoisten janojuomien välttämisellä sekä ksylitolin käyttö on tärkeää. Hammaslääkäri voi tarpeen mukaan hoitaa alkavaa kariesvaurioita paikallisella fluorikäsittelyllä.

Paikkaamalla hoidetaan yleisimmin hampaita, joista on poistettu kariesta eli reikiintynyttä hammaskudosta. Myös lohjenneita hampaita voidaan korjata paikkaamalla. Hammaslääkäri arvioi paikkaamisen tarpeen ja sopivimman paikkausvaihtoehdon, joita ovat muun muassa muovipaikka, keraaminen paikka ja lasi-ionomeeripaikka.

Reikiintyneen hampaan paikkaamisessa vaurioitunut kudos poistetaan poraamalla ja korvataan täyteaineella. Lopuksi paikka muotoillaan purentaan sopivaksi.

Mikäli hammas on niin pahoin vaurioitunut, ettei sitä kannata hoitaa, joudutaan hammas poistamaan. Hampaan poistoon johtavat tyypilliset syyt ovat hampaan juuren laajat tulehdukset, pitkälle edennyt hampaan kiinnityskudoksen tulehdus (parodontiitti) ja hampaaseen kohdistuneet traumat. Viisaudenhammas on yleisin poistettava hammas, ja muista hampaista poiketen se poistetaan yleisimmin siitä syystä, että se ei mahdu hyvin hammaskaarelle.

Hampaan poistamisen vaiheet ovat suun tutkimus ja toimenpiteen suunnittelu, hampaan puuduttaminen, hampaan irrottaminen, poistokuopan siistiminen ja mahdollinen sulkeminen sekä poistokuopan suojaaminen. Mikäli hampaassa on useampia juuria, sen irrottaminen voi vaatia hampaan pilkkomista pienempiin osiin.

Hampaiden purentahäiriöt ovat merkittävin syy hampaiden oikomishoitoon. Oikomishoito eli ortodontia aloitetaan tyypillisesti noin kymmenen vuoden iässä, mutta hoitoja tehdään myös aikuisille. Hoito voi tarkoittaa yksittäisen hampaan suoristamista, tai laajaa purennan kehityksen ohjaamista. Oikomishoidolla tavoitellaan toimivaa ja ulkonäöllisesti hyvää purentaa.

Oikomishoitoja tehdään sekä kiinteillä että irrotettavilla oikomiskojeilla. Hoidon kesto riippuu sen laajuudesta – lapsilla oikominen liittyy usein pysyvien hampaiden puhkeamiseen ja leukojen kasvuun, ja kestää usein noin kaksi vuotta. Yksittäisen hampaan oikaisemiseen voi riittää muutama kuukausi. Oikomishoidon jälkeen sen tulos yleensä varmistetaan nk. ylläpitovaiheen aikana retentiolangalla tai muovilevyllä.

viimeisimmät artikkelit

 • Hampaiden valkaisu yksityisellä hammaslääkärillä

  Jokainen meistä toivoisi omistavansa Hollywoodin tähtien valkoisen virheettömän hymyn, mutta hampaiden valkaisu ei sovi kaikille. Ohessa muutama asia, joka kannattaa ottaa huomioon hampaiden valkaisua suunnitellessa.

  Tarkistuta ensin hampaasi

  Hampaiden valkaisua ei lähtökohtaisesti tehdä ennen kuin hampaat on tarkistettu ja olemassa olevat suun ongelmat hoidettu. Syntyneet reiät tulee paikkauttaa ja alkaviin reikiin on syytä teettää fluoraus. Lisäksi hampaissa oleva hammaskivikerros on poistettava ja mahdolliset ientulehdukset saatava kuriin. Peroksidi-pohjaisen valkaisuaineen on tarkoitus valkaista hammaskiillettä, mutta reikien sekä muiden hammasvaurioiden kautta valkaisuaine voi päätyä hampaan sisäosiin ja aiheuttaa pysyviä hermovaurioita.

  Valkaisevat hammastahnAt eivät tee syvävalkaisua

  Vaikka valkaisevilla hammastahnoilla saattaa saada muutoksia hampaiden sävyyn, ne eivät korvaa varsinaisia hampaanvalkaisuaineita. Useimmissa valkaisevissa hammastahnoissa on hankaavia aineita, jotka poistavat vain esim. tupakoinnin sekä kahvin aiheuttamia pintavärjäymiä. Vaikutus on harvoin pidempiaikainen, etenkään silloin kun tupakointi ja kahvin juonti on jatkuvaa. Ja vaikka tahnassa olisikin valkaisuainetta, tahnaa ei pidetä suussa tarpeeksi pitkään, jotta aineella olisi todellista vaikutusta.

  tekohampaat eivät välttämättä valkaistu

  Etenkin vanhemmat keinotekoiset hampaat eivät välttämättä valkaistu ollenkaan, tai saattavat saada erinsävyisen lopputuloksen kuin luonnonhampaat. Kannattaa keskustella oman hammaslääkärisi kanssa omien hammasproteesien valkaisusta ennen kuin valkaisua aloitetaan. On mahdollista, että proteesi joudutaan vaihtamaan uuteen, jotta lopputuloksena on tasaisen värinen valkaisu.

  Paras tulos saadaan yhdistelmävalkaisulla

  Olisi hienoa saada hetkessä pysyvästi valkoisemmat hampaat, mutta useimmiten hoidon kesto korreloi tulosten kestävyyden kanssa. Hampaiden valkaisun voi käynnistää nopeilla näkyvillä tuloksilla esimerkiksi laser-valkaisussa, mutta lisäämällä kotona tehtävän pitkäaikaisen valkaisun saat pidempikestoisia ja näkyvämpiä tuloksia. Vaikka teettäisit useamman pitkäkestoiseman hoidon hammaslääkärilläsi, hoitoa joudutaan silti uusimaan vuosien kuluessa mikäli halutaan säilyttää sama valkaisun taso.

  Lisäksi jatkuva hampaiden valkaisu vastaanotolla tulee luonnollisesti kallimmaksi. Kun hampaiden valkaisu vastaanotolla yhdistetään kotivalkaisupakettiin, voi hinta olla halvempi kuin kolme vastaanottokertaa.

  hampaiden valkaisun jälkeen on syytä katsoa mitä suuhunsa laittaa

  Etenkin heti hammpaiden valkaisun jälkeen kaikista erityisen tummentavista ruoka-aineista on syytä pysyä poissa. Hampaan kiille on silloin heikentynyt ja esimerkiksi kahvin ja teen juonti tai tupakointi tuhoaa helposti valkaisun jäljet. Vaikka valkaisusta olisi jo useampi viikko ja kiille olisi jo palautunut ennalleen, tekevät värjäävät ruoka-aineet edelleen tuhojaan, nyt vain toki hitaammin. Parhaiten hampaat siis pysyvät valkoisina kun sitoudut pysymään erossa, tai ainakin vähentämään runsaasti, tummentavien ruoka-aineiden suuhun pistämistä.

 • Hammaslääkäritietoa.fi on julkaisu!

  Hammaslääkäritietoa.fi -sivulta saat tietoa hampaidenhoidosta ja hammasterveydestä. Sivustolla kerrotaan suunterveydestä ja hammaslääkärin suorittamista hammashoidon toimenpiteistä, kuten iensairauksista, hampaiden paikkaamisesta ja poistamisesta sekä viisaudenhampaista. Sivuilla julkaistaan myös artikkeleita suunterveyteen, hammashoitoon ja hammaslääketieteeseen liittyvistä teemoista.